ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

εώς 2,5 ετών

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

παιδιά 2,5 εώς 3,5 ετών

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ

παιδιά 3,5 εώς 5 ετών

ΝΗΠΙΑΚΟ

παιδιά 5 εώς 6 ετών